top of page

הצטרפו ל-summer school של IIASA למידול מערכות

במסגרת ה-summer school, תספק IIASA הדרכה שיטתית לפיתוח ושימוש במודלים מתמטיים וממוחשבים, התייחסות לאי-ודאות בנתונים ותהליכים, בחינת מרחבי פתרונות ומיצוי אפשרויות בנות קיימא לנקיטת פעולות מדיניות.


המטרה של IIASA היא לצייד את החוקרים/ות בהבנה מוצקה של שיטות מידול ומגבלות של מודלים.  

הקורס בן השבועיים מיועד לסטודנטים לתואר שני ודוקטורט, כמו גם לחוקרים/ות פוסט-דוקטורנטים המעוניינים להשתמש או לפתח מודלים הקשורים באופן נרחב לאג'נדה של קיימות.


הקורס פתוח למצטרפים חדשים אך גם לאלו שכבר נחשפו למידול ורוצים להעמיק בתחום. הקורס פתוח גם לחוקרי מערכות שרוצים לקבל הבנה טובה יותר של הכלים הזמינים. רבות מהדוגמאות שיידונו בקורס לקוחות מהפורטפוליו ומשיטות העבודה של IIASA, החל ממודלים אקולוגיים, מערכות סוציו-אקונומיות ועד כלי הערכה משולבים של אנרגיה, אוויר, מים, מגוון ביולוגי ומזון. 


מועדים רלוונטיים להגשה 

מועד אחרון להגשת בקשות הצטרפות:  24 באפריל 2024  

הודעת התקבלות:  03 במאי 2024 

רישום ותשלום למתקבלים/ות:  10 במאי 2024 

לקריאה נוספת על אודות ה-summer school באתר IIASA, לחצו כאן.