top of page
light-bulbs-1125016_1920.jpg

הזדמנויות

הכשרות

מרכז ארכימדס מציע הכשרות וקורסים לקהל יעד מגוון בתחומי ידע שונים. ההכשרות מתקיימות באופן עצמאי או במשותף עם IIASA, המכון הבינלאומי לניתוח מערכות יישומי. בניית תשתית הידע והמיומנויות לתחום ניתוח המערכות היישומי בתחומי הקיימות השונים בהם עוסק מרכז ארכימדס ניצבות בליבת ההכשרות המוצעות. מטרת ההכשרות להצמיח דור חוקרים/ות בעלי/ות ידע לעיסוק בשיטות ניתוח המערכות היישומי והמודלים של IIASA, הפצת המתודה והכלים שלה, והקניית ידע רלוונטי לבעלי עניין מהתעשייה ובקרב מקבלי החלטות.

large-tree-growing-micro-chip-computer-circuit-board.png

קולות קוראים

אתר מרכז ארכימדס מפרסם קולות קוראים המופצים מטעם המרכז ושותפיו, מוסדות מחקר בישראל ובחו"ל. הקולות הקוראים עוסקים בתחומי הליה של המרכז ומציעים מגוון אפשרויות להגשת מועמדות לפרוייקטים, תוכניות אקדמיות, מענקים ועוד. אנו מזמינים אתכם/ן להתעדכן תדיר בקולות הקוראים ולהגיש מועמדות לאלו המתאימים לתחומי המחקר שלכם/ן.

light-bulbs-1125016_1920.jpg

פיתוח יכולות בשיתוף IIASA

שיתוף הפעולה ההדוק בין מרכז ארכימדס ומכון IIASA הבינלאומי לחקר מערכות יישומי מתבטא בתוכניות משותפות לפיתוח יכולות בתחומי ניתוח מערכות יישומי, במגוון תחומים. מתוכניות פוסט-דוק משותפות ועד קורסים ייעודיים, ההזדמנויות השונות לפיתוח יכולות מעניקות מגוון כלים ומסגרות לטובת התפתחותם של חוקרים/ות בתחומים הרלוונטים.  

cloud-2570257_1920.jpg

דרושים

מרכז ארכימדס מפרסם תדיר מגוון משרות מטעמו ומטעם שותפיו האקדמיים בארץ ובחו"ל. לרוב, זיקת המשרות היא לתחומי הליבה בהם עוסק מרכז ארכימדס, אך לעתים מפורסמות משרות גם בשדות משיקים. אנו מזמינים אתכם/ן להתעניין במשרות המוצעות באתר מרכז ארכימדס ולבחון הזדמנויות חדשות לקריירה המקצועית.  

friendship-2366955_1920.jpg
bottom of page