top of page

ניהול משאבי סביבה

פרויקטים נוספים בניהול משאבי סביבה

Resource Management

Other Projects

ד"ר יעלה גולומביק
Dr. Yaela Golumbik

מדע אזרחי ותרומתו למדע ולחברה

אנו חיים בתקופה של התקדמות מדעית וטכנולוגית חסרת תקדים, המציעות הזדמנויות ייחודיות לצמיחה ולשינוי חברתיים. עם זאת, אנו מתמודדים גם עם אתגרים כמו ידיעות כזב (fake news), שחיקה באמון במומחיות ואי שוויון בגישה למדע ולטכנולוגיה. בעולם מורכב יותר ויותר, תקשורת מדע ומעורבות ציבור במדע חיונית לגשר על הפער, לאפשר קבלת החלטות מושכלת וטיפוח אוריינות מדעית. מחקריי נועדו להתמודד עם האתגרים של העולם העכשווי, על ידי בחינת גישות חדשניות לשיתוף הציבור במדע, ביצירת שיח בין מדעים לציבור ובפיתוח דרכים להנגשת מדע והפיכתו לרלוונטי לקהלים מגוונים, כל זאת באמצעות מדע אזרחי.

מדע אזרחי הוא תחום מחקר חדשני המשתף את הציבור באופן פעיל בביצוע מחקר מדעי. על ידי שבירת פרדיגמות מחקריות מקובלות, מדע אזרחי מציע גישות יחודיות לשיפור המחקר המדעי, מעצים יחידים וקהילות לקחת חלק פעיל בתהליך יצירת ידע, ותורם לדמוקרטיזציה של המדע. מחקרי מתמקד בעקרונות המדע האזרחי ובשאלות המורכבות הנובעות ממפגש בין המדע והציבור. אני בוחנת דרכים לתכנון מיטבי של מיזמי מדע אזרחי תוך התחשבות בצרכים של בעלי עניין מרובים כגון, מדענים, אנשי שמירת טבע, בתי ספר, פעילים סביבתיים וכו'. אני חוקרת מערכות יחסים הנוצרים בין השותפים השונים, את הסינרגיות ביניהם, את דרכי ההשתתפות של מתנדבים ואת התקשורת והשיח המדעי והחברתי סביב מיזמים שונים.

נסיוני הרב בפיתוח וניהול מיזמי מדע אזרחי בארץ ובעולם, מספקים לי הבנה מעמיקה ומעשית של התחום. נסיון זה כולל מיזמים מתחומי מדע מגוונים כמו מיזם "חשים את האוויר" לניטור איכות האוויר בישראל, ו"סקר הראדון" לזיהוי ומדידת ריכוזי גז ראדון במבנים ומיזם "תרופות חיוניות" (E$$ENTIAL MEDICINE$) לחקר נגישות של תרופות חיוניות ברחבי העולם. כחלק מהקמת המרכז הישראלי למדע אזרחי במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, מחקריי מתרכזים במיזמי מדע אזרחי בנושאי מגוון מינים ומינים פולשים. זהו תחום בעל חשיבות עליונה להבנת בריאותן של מערכות אקולוגיות ואיומים פוטנציאליים על בתי גידול מקומיים ההכרחיים לשירותי מערכת אקולוגית כגון האבקה, טיהור מים וויסות אקלים. מדע אזרחי מהווה נדבך חשוב במחקרים אלו על ידי איסוף נתונים על פני שטחים נרחבים, העלאת המודעות לחשיבות שמירה על הטבע וניטור שיטות לניהול מערכות אקולוגיות בר-קיימא.

המרכז הישראלי למדע אזרחי פועל לקידום השתתפות הציבור בניטור ובחקר המגוון הביולוגי והסביבה לטובת המדע ושמירת הטבע בישראל. מחקריי במרכז הינם בעלי אופי מעשי ותורמים באופן ישיר לפיתוח תשתיות המרכז, לעיצוב וניהול מיזמים חדשים, ליצירת אמצעי תקשורת מדע יעילים, ולפיתוח פרוטוקולים אמינים לאיסוף נתונים על ידי הציבור.

Citizen science and its contribution to science and society (in Hebrew)

TBD

על אודות החוקרים

ד"ר יעלה גולומביק

ד"ר יעלה גולומביק הינה חוקרת בתחום תקשורת המדע ומדע אזרחי (שיתוף הציבור במחקר), ומובילה את המחקר על מדע אזרחי במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב. מחקרה עוסק במעורבות הציבור במדע, ביצירת שיח בין מדעים לציבור, בממשקים שבין מדע לחברה ודרכים להנגשת מדע והפיכתו לרלוונטי לקהלים מגוונים. ד"ר גולומביק בעלת תואר ראשון ושני בביולוגיה ותואר שלישי בחינוך ותקשורת מדע. לאורך השנים פיתחה וניהלה מיזמי מדע אזרחי בתחומים מגוונים, תוך הובלת תהליכי עיצוב הדדיים ובחינת היתרונות והאתגרים של מדע אזרחי למדע וחברה.

ד"ר יעלה גולומביק

About the researchers

Dr. Yaela Golumbik
Dr. Yaela Golumbik

Dr. Yaela Golumbic is a prominent researcher in science communication and citizen science at Tel Aviv University’s Steinhardt Museum of Natural History. Her work centers on engaging the public in science, fostering dialogue between scientists and the public, and making science accessible and relevant to diverse audiences. Dr. Golumbic, who holds degrees in Biology and a Ph.D. in Education and Science Communication, has led various citizen science projects, examining their benefits and challenges for science and society.

Amidst unprecedented scientific and technological progress and challenges like misinformation and unequal access to science, Dr. Golumbic’s research plays a vital role. She explores innovative ways of public participation in science, addressing the complexities of science-public interactions. Her extensive experience includes projects like air quality monitoring in Israel, radon concentration measurement, and global accessibility of essential medicines. Part of her work at the Israeli Center for Citizen Science focuses on biodiversity and invasive species, crucial for ecological system health and sustainable management. Her citizen science projects emphasize data collection over wide areas, raising awareness of nature conservation, and monitoring sustainable ecological management practices.

bottom of page