top of page

אנרגי​​ה ואקלים

מעבדת החשמל

Energy and Climate

Electricity Lab

אבירם אוהד
Aviram Ohad

ניהול האנרגיה בציי רכבים חשמלי בחניונים לטווח בינוני-ארוך

המחקר של אוהד אבירם עוסק בתחום שנקרא: "תחנות כח וירטואליות" ובוחן את ניהול האנרגיה בציי רכבים חשמלי בחניונים לטווח ארוך כגון טרמילנים. מטרת המחקר היא לנהל את העומס על רשת החשמל ע"י שימוש בצי רכבים חשמליים עצום המסוגלים להסיט את העומסים ע"י טעינה ופריקה ובכך לסייע להורדת עלויות החשמל ולהקלה על העומסים ברשת.

Energy Management in Electric Vehicle Fleets in Medium-Long Term Parking Lots

TBD

על אודות החוקרים

אבירם אוהד

אוהד אבירם, בעל תואר ראשון בפיסיקה, תואר מגיסטר בהנדסת אנרגיה, מאסטר במנהל עסקים וכן תואר שני במדיניות ציבורית. בעשור הראשון של המלניום עסקתי בעיקר בתחום הגיאופיסיקה, המינרלים וקידוחי הקרקע בתחומי הפקת האנרגיה ממקורות פוסיליים, מינהור וסקרי קרקע למטרות אזרחיות ומטרות מחקר, נסיוני כולל מגה פרוייקטים בהנדסה אזרחית ואסדות קידוח בים, עם סיום לימודי התואר השני בהנדסת אנרגיה הסבתי את עיקר פעילותי לתחומי האנרגיה הירוקה, ההתיעלות האנרגטית, האנרגיה המתחדשת, צמצום טביעת הרגל הפחמנית וחיסכון של פליטות ממפעלים וצרכני אנרגיה גדולים.

אני יועץ אנרגיה למשרדי הממשלה השונים בהכנת תזכירי אנרגיה וליווי של פרוייקטים להתייעלות אנרגטית ובעל אג'נדה ירוקה כדרך חיים.

המחקר שלי עוסק בתחנות כח וירטואליות תוך שימת לב למצב משק החשמל העתידי, כניסתן של המכוניות החשמליות מאפשרת סיוע אנרגטי באגירה לתחנות פוסיליות ואפשרות הסטת עומסים ממערכות ייצור מבוזרות ומתחדשות.

מחקר מבוסס סוכנים המאפשר קבלת החלטות תוך כדי למידת מכונה על מנת למקסם את יעילות תחנות כח קונבנציונליות ובכך לצמצם צריכות אנרגיה ופליטות גזי חממה.

אבירם אוהד

About the researchers

Aviram Ohad
Aviram Ohad

Physicist and Energy Engineer.

bottom of page