top of page

דמוגרפי​​ה וחוסן

ישראל כאנומליה דמוגרפית: בין אירופה למזרח התיכון

Demography and Resilience

Israel as a demographic anomaly: between Europe and the Middle East (in Hebrew)

פרופ' איציק ששון
Prof. Isaac Sasson

ישראל כאנומליה דמוגרפית: בין אירופה למזרח התיכון

ישראל היא מדינה הטרוגנית המשלבת בין תוחלת חיים גבוהה במיוחד לבין שיעור פריון גבוה בהרבה מרמת התחלופה. בשל כך נהוג לראות בה אנומליה דמוגרפית ביחס למדינות המערב, איתן ישראל חולקת דמיון רב בקדמה הטכנולוגית, במחקר המדעי, בצורת הממשל ובכלכלה. יתרה מזו, מדינת ישראל ניצבת בפני נקודת מפנה דמוגרפית. בחמש השנים האחרונות חלו תמורות בלתי צפויות בכל אחד מתהליכי היסוד הדמוגרפיים (פריון, תמותה והגירה) המעצבים את גודלה והרכבה של האוכלוסייה. שינויים בלתי צפויים אלו, לצד חריגותה של ישראל ביחס למודל המערב אירופי, מקשים על חיזוי המגמות הדמוגרפיות. מחקר זה מציע לשנות את נקודת הייחוס הדמוגרפית של ישראל ממערב אירופה למזרח התיכון. מנקודת מבט זו, המגמות הדמוגרפיות בישראל אינן חריגות כלל וכלל ובמידה רבה אף צפויות. הפריון בישראל דומה יותר ברמתו ובמגמה הכללית לשכנותיה הקרובות, כמו גם אחוז הלידות מחוץ לנישואים, מאשר למדינות אירופה. על אף שתוחלת החיים בישראל מציבה אותה בין המדינות המובילות בעולם, תמהיל סיבות המוות בה קרוב יותר לדפוסים במדינות המפרץ (בקרב ערבים) ואגן הים התיכון (בקרב יהודים). גם דפוסי ההגירה בישראל נעשו דומים יותר בשני העשורים האחרונים למדינות המפרץ העשירות מאשר לאירופה בצל ההיחלשות בהיקפי העלייה והתגברות הגירת עבודה המכוונת, רובה ככולה, לשוק העבודה המשני. כל אלו מציבים את ישראל על מסלול דמוגרפי שונה בתכלית מזה של מדינות המערב. מחקר זה שואף להבין את הדפוסים הדמוגרפיים הייחודיים לישראל ולאפיין את האתגרים העומדים בפניה, בהם צפיפות אוכלוסין גוברת ומשאבים סביבתיים מוגבלים.

Israel as a demographic anomaly: between Europe and the Middle East (in Hebrew)

TBD

על אודות החוקרים

פרופ' איציק ששון

פרופ' יצחק ששון הוא חבר הסגל הבכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש המעבדה לדמוגרפיה במכון ע"ש בוריס מינץ וחבר במכון הרצג לחקר הזקנה באוניברסיטת תל אביב. תחומי התמחותו כוללים אי שוויון בבריאות, דמוגרפיה וביג דאטה במדעי החברה. מחקריו פורסמו בכתבי עת מובילים כגון Science, JAMA, Demography, ו-Social Science & Medicine. לפני שהצטרף לאוניברסיטת תל אביב שימש עמית מחקר ב-London School of Economics וסיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת טקסס באוסטין.

פרופ' איציק ששון

About the researchers

Prof. Isaac Sasson
Prof. Isaac Sasson

Isaac Sasson is an Associate Professor of Sociology at Tel Aviv University, Head of the BMI Demography Lab, and core faculty member at the Herczeg Institute on Aging. He received my PhD from the University of Texas at Austin in 2014 and was a postdoctoral fellow at the London School of Economics, prior to joining Tel Aviv University in 2016.

Prof. Sasson is a sociologist and demographer specializing in population health, he studies the social determinants of longevity and inequality in human life spans. His research appeared in leading scientific journals including Science, JAMA, and Demography.

His other research interests include environmental demography, sociology of knowledge and data production, and quantitative methodology. I teach undergraduate and graduate courses on both theory (Theories of Social Stratification and Inequality, Quantification and Social Knowledge) and methods (Big Data for Social Science, Hierarchical and Longitudinal Data Analysis).

bottom of page