top of page

The IIASA institute published its annual flagship report

המכון הבינלאומי השיק את דו״ח הדגל שלו "ניתוח מערכות לרווחה בת קיימא״ המסכם 50 שנים של מחקר מערכות יישומי. הדו״ח הושק ב-13 בספטמבר 2023 באירוע מקוון במעמד רשמי של האו"ם שכלל בחינת אמצע הדרך של יעדי הפיתוח בר קיימא והוא מספק תובנות על אתגרים גלובליים מורכבים.


הדו"ח שם דגש משמעותי על האג'נדה לשנת 2030, 17 יעדי הפיתוח בר-קיימא שלו, וההכרח להשיג רווחה בת קיימא לכולם. הדו"ח מציע פרספקטיבה מקיפה על האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני האנושות, ובהתאמה לנושא הכולל של המושב ה-78 של העצרת הכללית של האו"ם, שכותרתו "בנייה מחדש של אמון וחידוש סולידריות עולמית". הדו״ח רלוונטי במיוחד מאחר וזהו תחילתו של שלב חדש של יישום מואץ של סדר היום לשנת 2030, כפי שמתבטא בטיוטת ההצהרה המדינית שתאושר במושב הבא.


הדו"ח מחולק לשישה חלקים, המסכמים את הדגשים המחקריים של IIASA בעבר ובהווה ומצביעים על אתגרים ופתרונות עתידיים. בפרק האחרון, המחברים מציעים שלושה מסרי מדיניות קריטיים כדי לעורר דיונים על סדר היום לפיתוח בר קיימא שלאחר 2030:  

  1. יש צורך בהטמעת גישת ניתוח מערכות לתוך תהליך קביעת מדיניות בכל הרמות כדי להבטיח שילוב של שיקולים רחבים לטווח ארוך יותר.

  2. חשוב לתת גישה שווה לחינוך יסודי ותיכוני איכותי לכולם, ובפרט לנשים, כאמצעי לקידום שוויון מגדרי והעצמה.

  3. חיזוק הפעולה הקולקטיבית והממשל הגלובלי: לרתום את שיתוף הפעולה והייצוג העולמי בקבלת החלטות.