top of page

Prof. Keywan Riahi visited Tel Aviv University

פרופ׳ קיוואן ריהאי הוא מנהל תוכנית האנרגיה, האקלים והסביבה (ECE) במכון הבינלאומי לניתוח מערכות יישומיות (IIASA) - השותף האסטרטגי של מרכז ארכימדס, והיה אורח הכבוד בוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה בשנת 2023.


קצרה היריעה לתאר ופרט את תרומתו של פרופ׳ ריהאי למדע האקלים, לגופים הבינלאומיים המקדמים את הערכות ​האנושות לשינויי האקלים ולטיפוח הדור הבא של מדעני האקלים. הוא מרצה כפרופסור אורח לניתוח מערכות אנרגיה באוניברסיטת גראץ לטכנולוגיה והוא הצטרף כעמית למכון פיין של בית הספר למכרות בקולורדו. הוא משמש גם כחבר סגל חיצוני במכון ללימודים מתקדמים (IAS) באוניברסיטת אמסטרדם.


לפרופ׳ ריהאי ניסיון רב במחקר בין-תחומי של אפשרויות תגובה לשינויי אקלים, בעבודה עם הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (IPCC) ומתן ייעוץ מדיניות ברמה הבינלאומית וגם הלאומית. בשנת 2020, הוא דורג במקום הראשון על ידי רויטרס כמדען האקלים המשפיע ביותר בעולם ובשנת 2021, הוא הוכר על ידי Clarivate כאחד מ-23 חוקרים ברחבי העולם ברשימת החוקרים המצוטטים ביותר בשלוש קטגוריות: מדעי הגיאוגרפיה; מדעי החברה; וסביבה ואקולוגיה. בשנת 2021, מזכ"ל האו"ם גוטרש מינה אותו לקבוצה בת 10 החברים כדי לייעץ לאו"ם לגבי מנגנון הסיוע הטכנולוגי ליישום אג'נדה 2030.

פרופ׳ קיוואן ריהאי הוא מנהל תוכנית האנרגיה, האקלים והסביבה (ECE) במכון הבינלאומי לניתוח מערכות יישומיות (IIASA) - השותף האסטרטגי של מרכז ארכימדס, והיה אורח הכבוד בוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה בשנת 2023.


קצרה היריעה לתאר ופרט את תרומתו של פרופ׳ ריהאי למדע האקלים, לגופים הבינלאומיים המקדמים את הערכות ​האנושות לשינויי האקלים ולטיפוח הדור הבא של מדעני האקלים. הוא מרצה כפרופסור אורח לניתוח מערכות אנרגיה באוניברסיטת גראץ לטכנולוגיה והוא הצטרף כעמית למכון פיין של בית הספר למכרות בקולורדו. הוא משמש גם כחבר סגל חיצוני במכון ללימודים מתקדמים (IAS) באוניברסיטת אמסטרדם.


לפרופ׳ ריהאי ניסיון רב במחקר בין-תחומי של אפשרויות תגובה לשינויי אקלים, בעבודה עם הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (IPCC) ומתן ייעוץ מדיניות ברמה הבינלאומית וגם הלאומית. בשנת 2020, הוא דורג במקום הראשון על ידי רויטרס כמדען האקלים המשפיע ביותר בעולם ובשנת 2021, הוא הוכר על ידי Clarivate כאחד מ-23 חוקרים ברחבי העולם ברשימת החוקרים המצוטטים ביותר בשלוש קטגוריות: מדעי הגיאוגרפיה; מדעי החברה; וסביבה ואקולוגיה. בשנת 2021, מזכ"ל האו"ם גוטרש מינה אותו לקבוצה בת 10 החברים כדי לייעץ לאו"ם לגבי מנגנון הסיוע הטכנולוגי ליישום אג'נדה 2030.במהלך הביקור של פרופ׳ ריהאי שמחנו לקשר אותו עם עיתונאי הארץ ניר חסון והם נפגשו לשיחה על מדע, אקלים והטבע האנושי בין פגישות במשרדי הממשלה בירושלים.