top of page

Join the IIASA-Israel scientists visits | Prof. Ron Milo from the Weizmann Institute

מרכז ארכימדס מעודד מדענים ישראלים העוסקים בתחומי האקלים לבקר במכון IIASA לחיזוק שיתוף הפעולה.


לאחרונה ביקר במכון פרופ׳ רון מילוא, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, כדי לדון בפרויקטים מחקריים מתמשכים ולחקור שיתופי פעולה עתידיים עם מכון IIASA.  פרופ׳ ורד בלאס, מנהלת שיתוף הפעולה של מרכז ארכימדס עם מכון IIASA השתתפה בפגישה עם פרופ׳ מילוא, אלברט ואן ז'ארסוולד - מנכ"ל IIASA, מנהל תכנית האנרגיה, האקלים והסביבה קיואן ריאהי, ראש תחום תקשורת ויחסי חוץ ברברה קרייסלר.


מילוא ערך סמינר שכותרתו "הפצת ביומסה על כדור הארץ ​והשפעת האנושות" בו התייחס לעובדה שמפקד הביומסה על פני כדור הארץ הוא המפתח להבנת המבנה והדינמיקה של הביוספרה. עם זאת, עדיין חסרה השקפה גלובלית כמותית של האופן שבו הביומסה של קבוצות ביולוגיות שונות משתווה זו לזו. מילוא הציג דרך להרכיב את הרכב הביומסה הכולל של הביוספרה, וביסס את המפקד הראשון של הביומסה של כל ממלכות החיים. לסיום הוא דן בהשפעות מרחיקות לכת של האנושות באמצעות המחקר שלו על קיימות המערכות הביולוגיות. לבסוף, קבוצת חוקרים מ-IIASA השתתפו במפגש השאלות והתשובות שלאחר מכן, ושיתפו ידע ורעיונות לשיתופי פעולה פוטנציאליים.